โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล ได้รับความอนุเคราะห์ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มาแนะแนวการศึกษาต่อ


วันที่ 22 สิงหาคม 2565 - รับชม : 122 ครั้ง