ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล
1 หมู่ 14 บ้านหนองหอยใหญ่ ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล
เลขที่ 1 หมู่ 14 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130
E-mail : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร : 085-196-5965