ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 14 ส.ค. 65
2 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด ทั่วไป 23 มิ.ย. 65
3 ประกาศโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกุล ขอเชิญผู้ปกครองประชุม และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียน ทั่วไป 12 พ.ค. 65
4 การปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ทั่วไป 12 พ.ค. 65
5 ประกาศโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 8 พ.ค. 65
6 ประกาศโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล เปิดสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On site (เรียนที่โรงเรียน) ทั่วไป 6 พ.ย 64
7 ประกาศโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON LINE และ ON HAND ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป (COVID-19) ทั่วไป 29 ต.ค. 64
8 ประกาศโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล แจ้งงดทำการเรียนการสอนแบบปกติ (On -site) ต่อเนื่องจากเดิมวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยไม่มีกำหนด ทั่วไป 30 ก.ย. 64
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 ก.ย. 64
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 ก.ย. 64
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ก.ย. 64
12 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ทั่วไป 11 ส.ค. 64
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซิมอนเทอร์เน็ตระดับ 4G (V-LEARN) 90 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ก.ค. 64
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ก.ค. 64
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซิมอนเทอร์เน็ตระดับ 4G (V-LEARN) 90 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ก.ค. 64
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ก.ค. 64
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสื้อกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 ก.ค. 64
18 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม ทั่วไป 18 ก.ค. 64
19 วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทั่วไป 16 ก.ค. 64
20 ประกาศโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล แจ้งงดทำการเรียนการสอนแบบปกติ (On -site) ต่อเนื่องจากเดิม จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ทั่วไป 13 ก.ค. 64
21 ประกาศโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล แจ้งหยุดเรียนรูปแบบปกติ (On -site) ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 - 18 กรกฎาคม 2564 ทั่วไป 2 ก.ค. 64
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 มิ.ย. 64
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 มิ.ย. 64
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวเชื้อยาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 มิ.ย. 64
25 ประกาศโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล แจ้งหยุดเรียนรูปแบบปกติ (On -site) ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 - 2 กรกฎาคม 2564 ทั่วไป 24 มิ.ย. 64
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 มิ.ย. 64
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 มิ.ย. 64
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 มิ.ย. 64
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 มิ.ย. 64
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 มิ.ย. 64
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบ ปพ.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 มิ.ย. 64
32 ประกาศโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล ขอเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็น วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทั่วไป 25 พ.ค. 64
33 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกุล เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็น วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ทั่วไป 14 พ.ค. 64
34 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครอง ที่เดินทางออกนอกเขตพื้นที้จังหวัดนครพนมโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทั่วไป 14 พ.ค. 64
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 เม.ย. 64
36 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 4 เม.ย. 64
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 มี.ค. 64
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 มี.ค. 64
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถรับ-ส่งนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 มี.ค. 64
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิทยากรและทำฐานการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 มี.ค. 64
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไทรเกาหลี กระถาง หญ้า และดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 มี.ค. 64
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอร์ดโครงการและป้านอะครีลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 มี.ค. 64
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหญ้านวลน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ก.พ. 64
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ก.พ. 64
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมกีฬาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 ก.พ. 64
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ก.พ. 64
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ธ.ค. 63
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ธ.ค. 63
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ธ.ค. 63
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ธ.ค. 63
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ซื้อวัสดุทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ธ.ค. 63
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถรับ-ส่งนักเรียน จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ธ.ค. 63
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Power Mixer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 พ.ย 63
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ต.ค. 63
55 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการโรงเรียน จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ก.ค. 62
56 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการโรงเรียน จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 เม.ย. 62
57 การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 13 ก.พ. 62
58 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการโรงเรียน จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 ม.ค. 62
59 การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 8 ก.พ. 61
60 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำปานะในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั่วไป 16 พ.ย 60