ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 เรียนรู้ การทำ CPR วิธีปฐมพยาบาลที่เพิ่มโอกาศรอดชีวิต ทั่วไป 19 ก.ค. 66
2 กิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ทั่วไป 17 ก.ค. 66
3 กิจกรรมสภานักเรียน TMK SPORT OPEN ครั้งที่ 2 ทั่วไป 20 มิ.ย. 66
4 สถานศึกษาปลอดการพนัน พนันออนไลน์ ภัยร้านที่คาดไม่ถึง ทั่วไป 18 มิ.ย. 66
5 กิจกรรม ฮักแพงแบ่งปันจากพี่สู่น้อง ทั่วไป 26 พ.ค. 66
6 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 12 พ.ค. 66
7 นายวรยา วงค์หนายโกด ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล ได้รับโล่รางวัล ?ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น? ประจำปี 2565 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท) ทั่วไป 4 พ.ค. 66
8 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล "เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566" ทั่วไป 7 ก.พ. 66
9 สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับชาติ) ครั้งที่ 70 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ? 1 กุมภาพันธ์ 2566 ทั่วไป 3 ก.พ. 66
10 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล ทั่วไป 23 ม.ค. 66
11 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบาย ไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั่วไป 28 ธ.ค. 65
12 การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน ทั่วไป 28 ธ.ค. 65
13 สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วไป 6 ธ.ค. 65
14 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล ได้รับรางวัล ?สถานศึกษาปลอดภัย? ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับดีเด่น ปีที่ 3 ติดต่อกัน ทั่วไป 21 พ.ย 65
15 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 17 พ.ย 65
16 ประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ กำชับสถานศึกษาใช้มาตรการเข้มข้น สกัดยาเสพติด -อาวุธปืนเข้าโรงเรียน ทั่วไป 4 พ.ย 65
17 มาตรการความปลอดภัย สถานการณ์ฉุกเฉินและรุนแรงในสถานศึกษา ทั่วไป 4 พ.ย 65
18 การเอาชีวิตรอด เหตุการณ์รุนแรงหมู่ในสังคมที่เกิดจากการกระทำของคน ทั่วไป 4 พ.ย 65
19 แนวทางเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินและรุนแรงในสถานศึกษา ทั่วไป 1 พ.ย 65
20 ระบบ MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย ทั่วไป 1 พ.ย 65
21 ช่องทางแจ้งเหตุ ระบบ MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย ทั่วไป 1 พ.ย 65
22 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 14 ส.ค. 65
23 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด ทั่วไป 23 มิ.ย. 65
24 ประกาศโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกุล ขอเชิญผู้ปกครองประชุม และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียน ทั่วไป 12 พ.ค. 65
25 การปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ทั่วไป 12 พ.ค. 65
26 ประกาศโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 8 พ.ค. 65
27 ประกาศโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล เปิดสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบ On site (เรียนที่โรงเรียน) ทั่วไป 6 พ.ย 64
28 ประกาศโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON LINE และ ON HAND ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป (COVID-19) ทั่วไป 29 ต.ค. 64
29 ประกาศโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล แจ้งงดทำการเรียนการสอนแบบปกติ (On -site) ต่อเนื่องจากเดิมวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยไม่มีกำหนด ทั่วไป 30 ก.ย. 64
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 ก.ย. 64
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 ก.ย. 64
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 ก.ย. 64
33 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ทั่วไป 11 ส.ค. 64
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซิมอนเทอร์เน็ตระดับ 4G (V-LEARN) 90 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ก.ค. 64
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ก.ค. 64
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซิมอนเทอร์เน็ตระดับ 4G (V-LEARN) 90 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 ก.ค. 64
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 ก.ค. 64
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสื้อกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 ก.ค. 64
39 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม ทั่วไป 18 ก.ค. 64
40 วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทั่วไป 16 ก.ค. 64
41 ประกาศโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล แจ้งงดทำการเรียนการสอนแบบปกติ (On -site) ต่อเนื่องจากเดิม จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ทั่วไป 13 ก.ค. 64
42 ประกาศโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล แจ้งหยุดเรียนรูปแบบปกติ (On -site) ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 - 18 กรกฎาคม 2564 ทั่วไป 2 ก.ค. 64
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 มิ.ย. 64
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 มิ.ย. 64
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวเชื้อยาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 มิ.ย. 64
46 ประกาศโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล แจ้งหยุดเรียนรูปแบบปกติ (On -site) ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 - 2 กรกฎาคม 2564 ทั่วไป 24 มิ.ย. 64
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 มิ.ย. 64
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 มิ.ย. 64
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 มิ.ย. 64
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน ๑๔ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 มิ.ย. 64
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 มิ.ย. 64
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบ ปพ.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 7 มิ.ย. 64
53 ประกาศโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล ขอเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็น วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทั่วไป 25 พ.ค. 64
54 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกุล เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็น วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ทั่วไป 14 พ.ค. 64
55 ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือนักเรียน ผู้ปกครอง ที่เดินทางออกนอกเขตพื้นที้จังหวัดนครพนมโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทั่วไป 14 พ.ค. 64
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 16 เม.ย. 64
57 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 4 เม.ย. 64
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 มี.ค. 64
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 มี.ค. 64
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถรับ-ส่งนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 มี.ค. 64
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิทยากรและทำฐานการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 มี.ค. 64
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไทรเกาหลี กระถาง หญ้า และดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 มี.ค. 64
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอร์ดโครงการและป้านอะครีลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 มี.ค. 64
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหญ้านวลน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ก.พ. 64
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ก.พ. 64
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมกีฬาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 22 ก.พ. 64
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ก.พ. 64
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ธ.ค. 63
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ธ.ค. 63
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ธ.ค. 63
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ธ.ค. 63
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ซื้อวัสดุทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 15 ธ.ค. 63
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถรับ-ส่งนักเรียน จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ธ.ค. 63
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Power Mixer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 6 พ.ย 63
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ต.ค. 63
76 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการโรงเรียน จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ก.ค. 62
77 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการโรงเรียน จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 เม.ย. 62
78 การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 13 ก.พ. 62
79 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการโรงเรียน จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 ม.ค. 62
80 การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 8 ก.พ. 61
81 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำปานะในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั่วไป 16 พ.ย 60