ประกาศโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON LINE และ ON HAND ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป (COVID-19)

29 ต.ค. 64 | รับชม : 72 ครั้ง