ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินวันทำการโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2559
 
สัปดาห์
ที่
เดือน อา พฤ หมายเหตุ
* พ.ค.
2559
1 2 3 4 5 6 7 5 วันฉัตรมงคล / 6 วันหยุดพิเศษ
** 8 9 10 11 12 13 14 9 วันพืชมงคล / 10 วันเริ่มปฏิบัติงานของครู
1 15 16 17 18 19 20 21 16 วันเปิดเทอมของนักเรียน / 20 วันวิสาขบูชา
2 22 23 24 25 26 27 28  
3 29 30 31          
มิ.ย.
2559
      1 2 3 4  
4 5 6 7 8 9 10 11  
5 12 13 14 15 16 17 18  
6 19 20 21 22 23 24 25  
7 26 27 28 29 30      
ก.ค.
2559
          1 2 1 วันสถาปนาลูกเสือ
8 3 4 5 6 7 8 9  
9 10 11 12 13 14 15 16  
10 17 18 19 20 21 22 23 18 หยุดพิเศษ / 19 อาสาฬหบูชา / 20 เข้าพรรษา
11 24 25 26 27 28 29 30 29 วันภาษาไทยแห่งชาติ
12 31              
ส.ค.
2559
  1 2 3 4 5 6  
13 7 8 9 10 11 12 13 12 วันแม่
14 14 15 16 17 18 19 20 16 วันสันติภาพไทย / 18 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
15 21 22 23 24 25 26 27  
16 28 29 30 31        
ก.ย.
2559
        1 2 3  
17 4 5 6 7 8 9 10  
18 11 12 13 14 15 16 17  
19 18 19 20 21 22 23 24  
20 25 26 27 28 29 30    
ต.ค.
2559
            1  
  2 3 4 5 6 7 8  
  9 10 11 12 13 14 15  
  16 17 18 19 20 21 22  
  23 24 25 26 27 28 29 24 หยุดชดเชย วันปิยะมหาราช
  30 31